Author: webmaster

[ngg src="galleries" ids="4" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"] KDC has been certified ISO 45001:2018 occupational health and safety management systems since 20 December 2021...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ขอต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ และบริหารเอกสารของภาคเอกชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562...

KDC ร่วมออกบูธงาน TILOG-LOGISTIX 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "Transformation and Collaboration for Tomorrow" ณ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bitec Bangna....

KDC has been certified ISO/IEC 27001:2013 for Information Security Management System since 28 February 2019...

บริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 100 ตัว สำหรับนักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีขนาดไซส์ s 20 ตัว ไซส์ M 30 ตัว ไซส์ L 30 ตัว ไซส์ XL 20 ตัว...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารให้แก่บริษัท ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ของภายในแต่ต่างประเทศ[ngg src="galleries" ids="3" display="basic_thumbnail"]...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์...