Author: webmaster

KDC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019...

บริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 100 ตัว สำหรับนักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีขนาดไซส์ s 20 ตัว ไซส์ M 30 ตัว ไซส์ L 30 ตัว ไซส์ XL 20 ตัว...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารให้แก่บริษัท ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ของภายในแต่ต่างประเทศ[ngg src="galleries" ids="3" display="basic_thumbnail"]...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์...

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารให้แก่บริษัท ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ของภายในแต่ต่างประเทศ...