Seminar

บริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 100 ตัว สำหรับนักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีขนาดไซส์ s 20 ตัว ไซส์ M 30 ตัว ไซส์ L 30 ตัว ไซส์ XL 20 ตัว...