KDC Service

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร

ที่บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การรับเอกสารข้อมูล ณ สถานที่ทำงาน จนกระทั่งถึงการจัดเก็บและการสืบค้นโดยในทุกกระบวนการจะกระทำด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยใช้เพื่อให้การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบ Physical Content Solution และ Digital Content Solution

BEYOND

INFORMATION MANAGEMENT

Help you to
Grow your
Business

 
  • More Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร
  • Optimize Productivity ออกแบบระบบการจัดการเอกสาร
  • Cost Effective ลดพื้นที่และลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารภายใน
  • Fast and easy การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว ฉับไว
  • Maximum Security ครบครันด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

News & Update

 

KDC ได้รับการรับรองมาต...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

phone
mail
line
face

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

phone
mail
line
face