สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ KDC ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ
และใช้ซอฟท์แวร์การจัดเก็บที่ทันสมัยที่สุด

KDC เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

เราจึงพิถีพิถันในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ในการให้บริการ

 

เราดูแลและบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างมืออาชีพในระดับสากล เราจึงเลือกใช้ software RSSQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีผู้คลังรับฝากเอกสารเลือกใช้มากที่สุด นอกจากจะใช้ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้ว เช่น ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการแบบ online real time และติดตามสถานะ การให้บริการ แล้วยังสามารถค้นหาข้อมูลของหน่วยงานของท่านแบบ real time ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการให้บริการทุกรายการ บันทึกประวัติการทำรายการตั้งแต่วันที่และเวลารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถสอบกลับได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับผู้ให้บริการว่าจะต้องมีประวัติการเคลื่อนไหว หรือการเข้าเอกสารหรือข้อมูลที่ลูกค้าฝากไว้ตลอดตั้งแต่แรก ตลอดกระบวนการให้บริการ KDC จึงมั่นใจว่าเทคโนโลยีของเราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในระดับที่สากลจะสามารถให้บริการได้