ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด

 

ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ท่านไว้วางใจให้ KDC รับผิดชอบจะปลอดภัยอย่างสูงสุด

PHYSICAL SECURITY

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบสถานที่และบันทึกการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึกให้แจ้งเหตุและระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น

กล้องทีวีวงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรม

ประตูฉุกเฉินทุกบานติดตั้งสัญญาณป้องกันการโจรกรรม รวมพื้นที่สำคัญและทางเข้าออกทั้งของอาคารและสถานที่โดยรอบ ติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดและบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง และเก็บภาพบันทึกกว่า 90 วัน

ระบบดับเพลิงและผจญเพลิง

ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดับเพลิง (Fire Pump) ระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ระบบสายดับเพลิง (Fire Host Cabinet) และถังเคมีดับเพลิง (Fire Extinguisher) ซึ่งมีทั้งทั้งเคมีชนิดผงและก๊าซ ระบบทั้งหมดมีการตรวจสอบและทดสอบตามกำหนดเพื่อความมั่นใจว่าระบบทั้งหมดพร้อมจะทำงานเพื่อปกป้องทรัพย์สินมีค่าของท่าน

ระบบเตือนอัคคีภัย

ระบบเตือนอัคคีภัยได้ติดตั้งไว้ทั่วทุกบริเวณ เราควบคุมการรักษาความปลอดภัยอย่างดีโดยระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบจับควัน (smoke detector ) และระบบตรวจจับความร้อน ( heat detector) และ กระดิ่งแจ้งเตือน ( Alarm bell) เครื่องตรวจจับความร้อนเป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเมื่อพลังงานความร้อนจากไฟไหม้เพิ่มอุณหภูมิความร้อนที่ตรวจพบโดยสัญญาณเตือนภัยทำงานร่วมกันกับระบบฉีดน้ำ (Sprinkler) ที่ปล่อยน้ำเมื่อผลกระทบของการเกิดเพลิงไหม้ได้รับการตรวจพบ

การกำหนดพื้นที่และการควบคุมการเข้าถึง

กำหนดพื้นที่ที่จัดเก็บเอกสารของท่านเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกพื้นที่เหล่านั้นต้องได้รับสิทธิ์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องสแกนนิ้วมือหรือมีบัตรผ่านที่กำหนดให้เพื่อตรวจสอบและบันทึกการเข้าออก และหากเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายดูแล

DIGITAL SECURITY

 

ISO/IEC 27001:2013 Certified

บริษัทได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information security management system) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและมั่นใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

Next Generation Firewall

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการบุกรุกเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทได้คำนึงถึงการป้องกัน การบุกรุก ในรูปแบบต่างๆ จึงได้นำระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามา เสริม ความ แข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรเพื่อสร้างความมั่น ใจให้กับลูกค้า

Anti-virus software

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ บริษัทได้ทำการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน ไวรัส ที่อาจจะแพร่กระจายมาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ ได้รับ การปกป้องอย่างปลอดภัย

Centralize Log monitoring & analyzed(24x7)

บริษัทได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการเข้าออกระบบคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ พฤติกรรมในทุกรูปแบบเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ คอมพิวเตอร์อย่างละเอียดตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น

Data Center Vulnerability

มีการประเมินตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อาจทำให้ศูนย์คอม เตอร์เกิดความไม่ปลอดภัยจากการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้ มั่นใจว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการปกป้องอย่างปลอดภัย

Business Continuity Plan(BCP)

มีการทดสอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ในระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งส่วนที่เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการทำงานทั้งหมด มีการบ่งบอกระดับความสำคัญและมีนโยบายควบคุมอย่างเข้มงวด และมีการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย การดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าKDC สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและลูกค้ามาร่วมสังเกตการณ์ การสำรองข้อมูล และ การทดสอบระบบตามแผนฉุกเฉิน