เพื่อตอกย้ำความเป็นมืออาชีพและการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารเอกสารและจัดเก็บเอกสาร บริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นเลิศมาอยู่ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจเมื่อจัดเก็บเอกสารกับ KDC

1

บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร

บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร

KDC ให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลที่นำมาฝากเก็บรักษาที่จะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล เราจึงออกแบบคลังเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะ มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ การค้นหาที่สะดวกและรวดเร็ว แม่นยำ และสืบค้นได้

2
บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์

บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์

จัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ของท่านในห้องมั่นคงที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น บันทึกด้วยระบบCCTV ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบดับเพลิง พร้อมทั้งจัดเก็บและบริหารการจัดส่งเป็นรายกล่องหรือเป็นรายม้วน

3

บริการจัดส่งอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์

บริการจัดส่งเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์

KDC ใส่ใจในความปลอดภัยของเอกสารที่นำมาฝากเก็บรักษา ตั้งแต่ขบวนการขนส่งเอกสาร เราจึงเลือกใช้พาหนะที่ปลอดภัย สามารถปิดล๊อคในระหว่างการเดินทาง พร้อมระบบติดตามด้วย GPS ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดการเดินทาง

4
บริการห้องมั่นคง

บริการห้องมั่นคง

KDC ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้ง เอกสารที่มีมูลค่าทางการเงิน เอกสารสำคัญทางการค้า หรือประวัติการรักษา ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เราจึงเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้ในห้องมั่นคง ห้องที่มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

5

icon-service-new5

บริการเช่าใช้ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

KDC เล็งเห็นถึงความต้องการในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) และสามารถสืบค้นแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนระบบ Private cloud  พร้อมระบบ ECM ที่ทันสมัยโดยท่านไม่ต้องลงทุน เพื่อตอบสนองกับธุรกิจที่มีความต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และทดสอบระบบ ตลอดจนมีการจัดอบรมการใช้งานพร้อมคอยดูแลระบบแทนท่าน ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล

6
icon-service-6

บริการทำลายเอกสาร

KDC มีบริการทำลายเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์ ด้วยการย่อยด้วยเครื่องย่อยเอกสารก่อนนำไปปั่นเป็นเยื่อกระดาษ หรือการทำลายสื่อคอมพิวเตอร์ด้วยการย่อยหรือทำลายด้วยมาตรฐานการทำลายขยะอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารและข้อมูลจะถูกลบ ถูกทำลายอย่างถูกต้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

7

icon-service-7

บริการตู้รับทำลายเอกสารในสำนักงาน

บริการตั้งตู้รับเอกสารที่ท่านต้องการจะทำลาย ภายในสำนักงานของท่าน เราจะไปรับเอกสารเหล่านั้นกลับมาทำลาย ตามขบวนการทำลายเอกสารของทางบริษัท โดยเอกสารจะถูกบรรจุในถุงทำลายที่ถูกปิดผนึกด้วยตัวล็อค เพื่อป้องกันการเปิดระหว่างขนย้าย และมีหลักฐานการรับเอกสารเพื่อนำสู่การทำลายโดยในระหว่างขบวนการทำลายจะถูกบันทึกภาพไว้ด้วยทีวีวงจรปิด เพื่อการตรวจสอบของลูกค้าในภายหลัง

8
icon-service-8

บริการตรวจสอบใบแจ้งหนี้

บริการรับวางบิลและตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้แทนท่าน เพื่อลดภาระการรับวางบิล การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ก่อนทำการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่คู่ค้าของท่าน มอบภาระดังกล่าวให้เรา ใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องมายังท่านและคู่ค้าของท่านตามวันเวลาที่กำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้และระยะเวลาที่กำหนด

9

icon-service-9

บริการบริหารสัญญา

เราออกแบบระบบการสืบค้น ที่ง่ายสำหรับการค้นหาและสร้างความสัมพันธ์ของเอกสารเอกสารสัญญาต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเหล่านั้นจะถูกค้นหาออกมาครบถ้วนเมื่อต้องการใช้งานเช่นสัญญาทางการเงิน เอกสารเกี่ยวกับการบริหารโครงการต่างๆ

10
icon-service-10

บริการจัดเก็บและบริหารเวชระเบียน

บริการจัดเก็บเวชระเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย โดย การนำเอาเวชระเบียนเหล่านั้นมาจัดเก็บลงในแฟ้มคนไข้รายบุคคลทุกวัน เพื่อให้ประวัติเหล่านั้นทันสมัยตลอดเวลาและพร้อมที่จะเป็นข้อมูลแก่แพทย์เมื่อต้องการ ด้วยบริการเหล่านี้ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถตอบสนองต่อการดูแลคนไข้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องดูข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างความได้เปรียบแก่โรงพยาบาล