ฝ่ายบุคคล

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ด้วยระยะเวลากว่า 23 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและบริหารเอกสาร พร้อมทั้งบริหาร ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์