เพื่อตอกย้ำความเป็นมืออาชีพและการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

 

ด้านการบริหารเอกสารและจัดเก็บเอกสาร บริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นเลิศมาอยู่ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจเมื่อจัดเก็บเอกสารกับ KDC

บริการแสกนเอกสาร

ช่วยออกแบบวิธีการจัดเรียงเอกสาร การแบ่งประเภท และการจัดทำดัชนีการสืบค้น เพื่อการสืบค้นที่รวดเร็ว เราจึงใช้เทคโนโลยีในการสแกนภาพที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด ครอบคลุมเอกสารในทุกขนาด ดำเนินการโดยทีมที่ชำนาญงานพร้อมรับประกันผลงานให้ท่านนานถึง 1 ปี

บริการระบบบริหารจัดการและจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล เอกสาร
ในรูปแบบดิจิทัล

Benefits

 • Easy to start
 • No Investment
 • Consulting Service Include
 • No IT Personal Required
 • Insurance Coverage
 • Document Management
 • Document Workflow
 • Enterprise Search
 • Collaboration
 • Imaging
content-hosting1
e-tax1

บริการจัดทำและจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บริการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประทับ Digital Signature และ CA บน XML และ PDF/A3 ให้กับท่านเพื่อนำส่งกรมสรรพากรและลูกค้า

ประโยชน์และความคุ้มค่า

สะดวก เพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในกระบวนการจัดทำใบกำกับภาษีแบบเดิม

ประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีแบบเดิม

รวดเร็ว สร้างระบบภายในให้มีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ

บริการจัดทำและนำส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

บริการจัดทำและนำส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการจัดทำและนำส่งใบแจ้งหนี้

 • Faster and lower cost
 • More accurate compliance reporting
 • Personalized Messaging show you know your customer
 • Multiple docs in single mailing makes best impression
 • Dynamic messaging takes advantage of rapid market change
e-statement2