วันและเวลาทำการปกติ 8.30 – 17.30 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

สำนักงานใหญ่

 
185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
0-2871-4558
0-2428-7077
marketing@kdc.co.th

ส่วนคลังเอกสาร

 
11/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิมพา – แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
0-2871-4558 ต่อ 1
service@kdc.co.th